Category Archives: Uncategorized

מהו מצבר רכב ואיך הוא עובד?

מצברים: מצבר הוא הרכיב שאחראי על אספקת האנרגיה החשמלית הדרושה על מנת להתניע את הרכב. כמו כן המצבר אחראי על אספקת חשמל לשאר חלקי הרכב. המצבר מקבל טעינה, כל עוד הרכב מותנע, מן האלטרנטור. מצבר עומד בתנאים קיצוניים של קור/חום + חום רב מהמנוע (לרוב), פריקה בזמן שהרכב חונה ועוד… נהגים מנוסים ירגישו בעת התנעת […]

כיוון פרונט

כיוון פרונט: בכיוון פרונט אנו בודקים את זוויות הגלגלים, ומתקנים לפי צורך לפי הוראות יצרן הרכב. בכל רכב ישנן כמה זוויות אליהן אנו מתייחסים: קמבר: נקראת גם זווית שפיעת אופן, זווית זו היא אלכסון הצמיג כלומר הזית שבין חלקו העליון לחלקו התחתון של הצמיג. (קמבר) קסטר: נקראת גם זווית קדם אופן, ניתן לתאר אותה כזווית […]

צמיגים | צמיגים לרכב | צמיגים במבצע | צמיג במבצע

על צמיגים: צמיג הוא אביזר בטיחות בין החשובים ביותר ברכב, צמיג מאפשר לנו אחיזת כביש בתאוצה, בלימה וסיבובים ונאלץ לעמוד בלחצים גבוהים מאוד של משקל (הרכב + נוסעים ומטען), אינרציה, חום, ורטיבות. כאשר אנו בודקים את טיב הצמיגים שעל הרכב אנו מתייחסים לכמה פרמטרים שונים: 1. עומק החריצים: התקן קובע כי עומק מינימלי של חריצי […]